Kusis Kümes Kontrol Sistemleri

Çözümlerimiz

Genel Bakış

 

 

KÜSİS, Çiftlikler ve Kümesler bakışı ile üretim maliyetlerini azaltmak ve teknik sonuçları geliştirmek için uygulanabilir yöntemler hakkında size bilgi verir. Kümesleriniz, enerji verimli iklimlendirme, akıllı yemleme, hayvan gelişim takip ve üretim yönetim sistemleri ile mükemmel bir uyum içinde çalışır ve tek bir sistem oluşturur. KÜSİS, hiçbir konuyu şansa bırakmadan, yüksek kâr ve en iyi hayvan refahı ile sürdürülebilir gelişmiş sonuçlar elde etmenizi sağlar.

 


 

    KÜSİS-WEB

    Yönetim ve Karar Destek Yazılımı 

 

 

• Etlik piliçlerinizin; yemin ete dönüşmesini takip ve geriye dönük raporlayarak performans arttırma stratejileri belirleme imkanı sunar.

• Etlik Piliç çiftliklerinde hayvan performansına bağlı çıkışı tahmin ederek kesimhane kesim ve kuluçkahane sevkiyat planlama yapabilme imkânı sunar.

• Hayvanın tükettiği yem ve tahmini kümes stok miktarı bilindiğinden, yem fabrikası yem sevkiyat planlama yapabilme imkânı sunar.

• Çiftlikler ve kümesler bakışı ile üretim maliyetlerini azaltmak ve teknik sonuçları geliştirmek için uygulanabilir yöntemler hakkında
bilgi verir.

Hayvan gelişim sorunlarının zamanında tespiti ile sağlıklı büyüme gerçekleşmesine yardımcı olur.

 

  

 CDR
 Çiftlik Koordinatörü

 

 

• Hayvan ağırlık gelişimlerini izleme

• Yemleme çalışma durumu ve yem tüketim miktarını izleme

• Hayvanların tükettikleri su miktarlarını izleme.

• İklimlendirme donanımları çalışma durumu ve iklim koşullarını izleme.

• Alarm durumlarını bildirme ve izleme.

 

 

CC10 Kümes Bilgisayarı

&

CCD Kümes Koordinatörü

 

 

Performans:

Canlı hareket algılama teknolojisi ile hayvanların ağırlıklarını algılayarak sağlıklı üretim dönemi gerçekleştirilmesinde yardımcı olur.

 

Yemleme:

Silo ve silo önü yem kantarı ile gün içi 10 farklı zamanda yemleme yaparak, hayvan gelişiminde zamanlı yemleme ile yüksek verim alımı sağlar.

 

Su tüketim:

Kayıtlı su tüketimi ve maksimum minimum tüketim alarmları ile hayvanların susuz kalmamalarını sağlayarak gelişimlerini arttırır.

 

Alarm:

Olumsuz iklim koşulları, iklimlendirme mekanizma arızaları ve yemleme mekanizma arızaları ile ilgili alarm oluşturarak yetkilileri uyarır.

 

İklimlendirme:

Hayvanların cinsi ve yaşlarına göre istenilen iklim koşullarını hassas sensörleri ile algılar ve istenilen seviyeye getirerek hayvan gelişiminde konforu en üst düzeyde tutar.

 

Kullanıcı:

Bakıcı ve veterinerlerin kümeslere giriş çıkış zamanları ve kümes içi konumlarının bildirerek maksimum güvenlik sağlar.

 

Veri Kaydı:

Üretim dönemlerinde elde edilen; canlı gelişimi, yem tüketimi, su tüketimi, iklim koşulları, ve alarm durumları verilerinin geriye dönük raporlamak üzere kaydeder.