Kusis Kümes Kontrol Sistemleri

Çözümlerimiz > Kümes Takip Sistemi

Kümeslerde bulunan çevre birim aygıtları Kümes Koordinatör (CCD) cihazı ile uzak erişime açılarak KÜSİS-WEB üzerinden takip, kontrol ve raporlama işlemleri gerçekleştirilir.